Nhớt tổng hợp Mobil 1 Racing 4T 10W40 Advanced Full Synthetic 946ml

Tăng lực cho động cơ nhờ giảm tổn thất công suất do ma sát gây ra.
Tăng hiệu suất tổng thể của động cơ và tiết kiệm nhiên liệu.
Bảo vệ hư hao tối ưu.Tăng tuổi thọ động cơ

Nhớt tổng hợp Mobil 1 Racing 4T 10W40 Advanced Full Synthetic 946ml