Nhớt cao cấp cho xe máy Top 1 Action Plus 10W40 1L

Sản phẩm hảo hạng kéo dài tuổi thọ của động cơ 4 thì.
Tăng cường sức mạnh và tốc độ cao.
Chỉ số nhớt (khoảng 140); vượt hẳn so với các loại dầu căn bản thông thường (khoảng 95)
Tiết kiệm nhiên liệu.

Nhớt cao cấp cho xe máy Top 1 Action Plus 10W40 1L