Dầu nhớt động cơ xe máy Castrol Activ 4T 20W-40 API SG

Nhớt động cơ xe máy 4 thì
Castrol Activ được pha chế với phân tử Actibond độc đáo liên tục bám chặt và bảo vệ các bộ phận của động cơ
Giúp giảm mài mòn tốt hơn 70% so với các loại dầu cùng cấp JASO MA2

Dầu nhớt động cơ xe máy Castrol Activ 4T 20W-40 API SG