Dầu Nhờn Idemitsu SN/GF-5 0W-20 Fully Synthetic 4.0 L

Dầu động cơ xe ô tô tổng hợp hoàn toàn, phù hợp dòng xe sản xuất từ 2014 về sau
Dầu động cơ dẫn đầu về tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ động cơ tôi ưu
Được thiết kế với công thức đặc biệt vượt tiêu chuẩn ILSAC GF-5

Dầu Nhờn Idemitsu SN/GF-5 0W-20 Fully Synthetic 4.0 L