Dầu nhờn ENI I-RIDE MOTO 10W-30 -1L

Eni i-Ride moto 10W-30 là một hiệu suất cao đa lớp dầu nhờn của công nghệ mới nhất với chứng khoán cơ sở tổng hợp cho động cơ xe đạp 4 thì.Nó cung cấp bảo vệ động cơ đầy đủ các điều kiện vận hành khắc nghiệt và đa dạng nhất; chẳng hạn như đường cao tốc cao nhiệt độ hoặc cưỡi ngoài đô thị hoặc ngừng nhiệt độ thấp và đi hoạt động đô thị.
Độ nhớt ở 100 ° C mm² / s 14.1
Độ nhớt ở 40 ° mm² / s 95
Độ nhớt ở -25 ° C mPa s 6700
Chỉ số độ nhớt 154
Điểm sáng ° C 220
đổ Point ° C -30
Mật độ khối lượng ở 15 ° C kg / l 0.870

Dầu nhờn ENI I-RIDE MOTO 10W-30 -1L